Աշխատատեղեր

Կազմակերպություն:

Գարանտ-Լիմենս

Պահանջվող որակավորում:

Կրթություն բարձրագույն մասնագիտական Աշխ. փորձ ցանկալի է Պրոֆեսիոնալ հմտություններ -Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն, մագիստրոսի աստիճան, -Համապատասխան աշխատանքային փորձի առկայությունը ցանկալի է, - Հայերեն լեզվի գերազանց իմացություն, ռուսերեն, անգլերեն լեզուների լավ իմացություն:

Պահանջվող պաշտոն:

Իրավաբանական ստորաբաժանում Պաշտոն Իրավաբան

Հայտերի ընդունման ժամկետ:

- 10/08/2012

Աշխատանքի նկարագրություն:

- մասնակցել կազմակերպության գործունեության ընթացքում ծագած իրավական հարցերի և ներկայացվող իրավական ակտերի նախագծերի վերաբերյալ եզրակացությունների նախապատրաստմանը, - մշակել իրավական բնույթի փաստաթղթեր, - իրականացնել կազմակերպությունում իրավական աշխատանքների մեթոդական ղեկավարումը, - վարել գործող օրենքների և այլ իրավական ակտերի համակարգված հաշվառման և պահպանման աշխատանքները, կատարել նշումներ դրանց փոփոխությունների, լրացումների և ուժը կորցնելու վերաբերյալ, - դատարանում և այլ մարմիններում հանդես գա

Կազմակերպության մասին:

Գարանտ-Լիմենս

Լրացուցիչ տեղեկություններ:

karinek@glinsurance.am էլեկտրոնային հասցեին` էլ. նամակի <Թեմա> դաշտում նշելով պաշտոնի անունը:

Կոնտակտային անձ:

karinek@glinsurance.am