Աշխատատեղեր

Կազմակերպություն:

«ԱԱԲ Կոնցեռն»

Պահանջվող որակավորում:

Բարձրագույն իրավաբանական կրթություն; առնվազն 2 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ (փորձը շինարարության ոլորտում կդիտարկվի որպես առավելություն); հայերեն և անգլերեն լեզուներով գրավոր և բանավոր հաղորդակցման գերազանց հմտություններ; ՀՀ օրենսդրության, շինարարության ոլորտին վերաբերող կառավարության որոշումների և հարկային օրենսդրության իմացություն; MS Office փաթեթի իմացություն; գերազանց բանակցային և հմտություններ; սուղ ժամանակային պայմաններում աշխատելու ունակություն; գերազանց վերլուծական հմտություններ

Պահանջվող պաշտոն:

Իրավաբան

Հայտերի ընդունման ժամկետ:

-

Աշխատանքի նկարագրություն:

Մշակել կազմակերպության գործառնությունների համար անհրաժեշտ իրավական ընթացակարգեր, տարաբնույթ պայմանագրեր և այլ իրավական բնույթի փաստաթղթեր; ապահովել կնքվելիք բոլոր տեսակի պայմանագրերի համապատասխանությունը ՀՀ օրենսդրությանը/ ստուգել կազմակերպության ներքին իրավական ակտերի համապատասխանությունը իրավական ակտերի պահանջներին; ապահովել կատարողականի ավարտական հաշվետվությունների ժամանակին և պատշաճ ներկայացումը; իրավական հարցերի հայտնաբերման և վերլուծման պատասխանատու

Կազմակերպության մասին:

«ԱԱԲ Կոնցեռն»

Լրացուցիչ տեղեկություններ:

Ինքնակենսագրությունները ուղարկել hr.aabconcern@gmail.com էլ. փոստին` նշելով պաշտոնը, որի համար դիմում եք:

Կոնտակտային անձ:

hr.aabconcern@gmail.com