Դատարանի 23.11.2017թ. թիվ ԼՊ/0001/02/12 որոշմամբ այս էջը, իրավակիրառական պրակտիկայում դրան տրված մեկնաբանությամբ, ճանաչվել է Legal Portal-ի “Օգտագործման կանոններ”-ին հակասող և անվավեր: