Հայկական Իրավական Տեղեկատու
Համակարգում որպես փաստաբանական գրասենյակ կամ փաստաբան գրանցվելու կարգը

Համակարգում որպես փաստաբանական գրասենյակ կամ փաստաբան գրանցվելու համար անհրաժեշտ է Ձեր կամ Ձեր գրասենյակի տվյալներն ուղարկել info@legalportal.am հասցեով: Ընդ որում, փաստաբանական գրասենյակների համար անհրաժեշտ է ուղարկել հետևյալ տվյալները.

 • ընկերության անվանումը
 • տարբերանշան կամ այլ նկար, որը համակարգում կերևա ընկերության անվանման հետ միասին
 • տնօրենի անունը և ազգանունը
 • հասցեն
 • հեռախոսահամար(ներ)ը
 • ֆաքսի համարը (առկայության դեպքում)
 • էլ. փոստի հասցեն
 • կայքը (առկայության դեպքում)
 • ընդհանուր տեղեկություններ գրասենյակի մասին (ցանկության դեպքում)
 • մասնագիտացումը
 • գրասենյակում աշխատող փաստաբանների անուն-ազգանունները (ցանկության դեպքում)

Փաստաբանների համար անհրաժեշտ է ուղարկել հետևյալ տվյալները.

 • անունը և ազգանունը
 • լուսանկարը
 • արտոնագրի համարը
 • հասցեն
 • հեռախոսահամար(ներ)ը
 • ֆաքսի համարը (առկայության դեպքում)
 • էլ. փոստի հասցեն
 • կայքը (առկայության դեպքում)
 • մասնագիտացումը